Mějte na paměti:
Všechny podklady byly vypracovány s maximální pečlivostí. Použitelnost, kompletnost a shodu se současným stavem techniky však musí na vlastní odpovědnost ověřit zpracovatel/zákazník. Společnost STEICO SE v tomto ohledu ručení nepřebírá. Všechny požadavky a předpoklady musejí být přizpůsobeny okolnostem v příslušné zemi.

© 2018 STEICO SE