STEICOzell

Technický list STEICOzell 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH STEICOzell

 • Bezespará izolační vrstva

 • Velmi dobrá tepelná izolace a akumulace tepla

 • Vynikající letní ochrana před horkem

 • Obzvláště difúzně otevřená pro zdravé vnitřní klima

 • Trvalé posazení, (zamezuje sedání), díky ozubení dřevovláken

 • Zpracování bez prořezu

 • Vysoká kvalita vyškolených zpracovatelských závodů

 • Recyklovatelná, tříděná dřevěná vlákna z borového dřeva

 • Průběžně hydrofobizovaná, bez dodatečné úpravy řezných hran

 • Optimální zvuková ochrana ve spojení s dřevovláknitými izolačními deskami STEICO

 • BUND – udělená cena za ochranu životního prostředí

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2018 STEICO SE