STEICOprotect dry

Typ H Typ M Typ L
Označení desek dle DIN EN 13171 WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)200-TR30-BS500-WS1,0-MU3 WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)100-TR20-BS500-WS1,0-MU3 WF-EN13171-T5-DS(70,90)3-CS(10\Y)50-TR10-WS1,0-MU3
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E E E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,043 0,040 0,037
Deklarovaná hodnota tepelné vodivost λB [W/(m*K)] 0,045 0,042 0,039
Objemová hmotnost [kg/m³] cca 180 ccm 140 cca 110
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 3 3 3
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2100 2100 2100
Pevnost v tlaku [kPa] 200 100 50
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kPa] 30 20 10
Mezní rozměry pro pravoúhlost dle EN 824 3 mm/m 3 mm/m 3 mm/m
Stálost rozměrů 48h, 70°C, 90% relativní vlhkost vzduchu délka Δεl ≤ 3%, šířka Δεb ≤ 3%, tloušťka Δεd ≤ 3% délka Δεl ≤ 3%, šířka Δεb ≤ 3%, tloušťka Δεd ≤ 3% délka Δεl ≤ 3%, šířka Δεb ≤ 3%, tloušťka Δεd ≤ 3%
Kód odpadu (AVV) 030105/170201 030105/170201 030105/170201

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE