STEICOsoundstrip

Přířez pevnými nůžkami, nožem na izolační materiály nebo planžetovým nožem. Připevnění na stěnu pomocí montážního lepidla nebo spon. Přečnívající okrajový izolační pás odřízněte až po položení podlahové krytiny. V případě potřeby položte 2 izolační pásy STEICOsoundstrip na sebe.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE