STEICOtherm SD

vyráběna a dozorována dle ČSN EN 13171
označení desek
21 /20 mm tloušťka WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2
31 /30 mm tloušťka WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2
provedení hran tupé
třída reakce na oheň dle ČSNEN 13501-1 E
objemová hmotnost ρ [kg/m³] 160
dynamická tuhost s‘ [MN/m³]
21 /20 mm tloušťka 50
31 /30 mm tloušťka 30
deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,038
deklarovaný tepelný odpor RD [(m²*K)/W]
21 /20 mm tloušťka 0,50
31 /30 mm tloušťka 0,75
návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti λ [W/(m*K)] 0,040
součinitel difúzního odporu μ 5
hodnota sd [m] 0,10 / 0,15
měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²] ≥ 100
stlačitelnost při užitném zatížení ≤5 kPa [mm] ≤ 2
složení dřevovlákno, lepené vrstvy
klíč odpadu (EAK) 030105 / 170201, odstranění jako dřevěný odpad

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE