STEICOtherm

STEICOtherm pokládka

  • STEICOtherm se pokládá na suchý podklad s rozloženým zatížením.
  • Pokládka na vazbu na  tupo, na těsné stykové  spáry. U vícevrstvé tepelné izolace jsou stykové spáry v jednotlivých vrstvách proti sobě přesazené.
  • Přířez STEICOtherm musí být proveden přesně, protože desky nejsou vzhledem ke své tvarové stabilitě a tlakové pevnosti opatřeny perem.
  • Těsného připojení k přilehlým stavebním částem je možno dosáhnout kombinací s komprimovanou okrajovou těsnící páskou (např. z kokosových vláken).
  • Při aplikaci  spárového těsnění je třeba se řídit pokyny pro pokládku STEICOuniversal.


Další informace
Link na výrobce Würth

Upevnění jako střešní izolace
STEICOtherm poskytuje  tlakuodolnou tepelnou izolaci (garantované tlakové napětí: 50 kPa).
Vzhledem k tlakové pevnosti je možno k provedení upevnění použít menší množství stavebně povolených upevnění šrouby s jednoduchým závitem.
Vliv zatížení střechy  probíhá  přes tepelnou izolaci. Výrobce upevňovacích prostředků Vám vypracuje pro rychlé a ekonomické upevnění statické doporučení. Příslušné zadávací listy jsou k dispozici ke stažení (download).

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE