STEICOmulti membra 5

Šířka role [m] Délka role [m] Plocha role [m²] Hmotnost role [kg]
1,50 50 75,0 cca 10,0

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2021 STEICO SE