STEICOmulti tape P

  • Podklad musí být nosný, suchý a zbavený prachu a mastnoty
  • Pásku STEICOmulti tape P přiložte tak, aby hrana fólie procházela jejím středem, postupně odstraňujte krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte
  • Pásku STEICOmulti tape P přilepte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby. Působí-li na podklad tažné síly, musí být dodatečně mechanicky připevněn
  • Pro lepší přídržnost na deskách z materiálů na bázi dřeva je doporučováno dodatečné přitlačení přítlačným válečkem
  • Lepené spoje se nesmějí nacházet ve stojaté vodě. Lepené spoje se rovněž nesmějí používat při stavbě saun a bazénů

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE