ODOLNOST PROTI PROPÁLENÍ

Dřevovláknitá deska STEICO  vs. EPS

MECHANICKÁ ODOLNOST VÚČI NÁRAZUM

Dřevovláknitá deska STEICO  vs. EPS

Odolnost vůči deformaci sesedáním

STEICO flex036 vs. minerální vlna

DIFÚZE: dřevovláknitá izolace STEICO vs. EPS

HMOTNOST

STEICO lepených nosníků vs. masivní dřevo (KVH)

© 2018 STEICO SE