ZÁVAZEK ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

STEICO – ekologicky a trvale


STEICO materiály jsou ekologické z více pohledů. Izolační materiály pomáhají energii šetřit a snižují tak vlivy zatěžující životní prostředí, vznikající při výrobě energie. Tak je možno se STEICO izolačními materiály postavit bez problému objekt ve standardu pasivního domu a dosáhnout až 80 % energetické úspory také při sanaci.*

Kromě toho, představuje využití STEICO materiálů příspěvek ke snížení množství skleníkového plynu CO2. Během růstové fáze váží rostliny CO2, který stahují z atmosféry. Tak je např. v 1 m3 dřeva vázána až 1t CO2. Uschován ve formě izolačního materiálu zůstává CO2 po celou dobu životnosti materiálu. Tak váže izolační materiál STEICO, který je použit pro izolaci průměrného rodinného domu podobně velké množství CO2,  jako uvolní malý automobil na 50 000 km.    


STEICO ekologie začíná již při nákupu a ve výrobě. Dřevo pro naše materiály pochází proto z lesního hospodářství podléhajícího přísným pravidlům FSC® (Forest Stewardship Counci®) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Tím je zaručeno, že naše dřevo pochází z lesů, které jsou trvale obhospodařovány a při jejich hospodaření jsou také zohledněny sociální požadavky. V našich výrobních závodech ochraňujeme životní prostředí uzavřenou cirkulací vody a ekologicky šetrnou likvidací. V naší vlastní elektrárně na biomasu v Czarnkówe jsme tak už mohli ušetřit kolem 30 % fosilních paliv. Podobnou elektrárnu jsme právě postavili v Casteljaloux.

Další informace k FSC® certifikátům koncernu STEICO naleznete na:
www.fsc-info.org

© 2019 STEICO SE