STEICOspecial

produkcja i kontrola wg PN EN 13171 i PN EN 14964
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS(10\Y)100 – TR10 – WS1,0 – AFr100
oznaczenie płyt EN-14964-IL
krawędzie profil pióro i wpust
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,046
deklarowany opór cieplny RD [( m² * K ) / W] 1,30 (60) / 1,70 (80) / 2,15(100) / 2,60 (120)
gęstość objętościowa [kg / m³] ok. 240
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5
wartość sd [m] 0,3 (60) / 0,4 (80) / 0,5(100) / 0,6 (120)
iepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100
gwarantowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,10
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [ kPa ] 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchniczołowych ^ [kPa] ≥ 10
wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa * s ) / m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE