STEICOunderfloor

Produkcja i kontrola wg PN EN 13986
Płyta pilśniowa porowata wg PN EN 622-4
Oznaczenie płyt EN 622-4 SB-E1
Krawędzie tępe
Gęstość [kg / m³] ca. 250
Współczynnik przewodności cieplnej λ [W / (m * K)] 0,07 (zgodnie z normą DIN ISO 10456, Tabela 3)
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
Surowce włókno drzewne, siarczan glinu, barwnik
Kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Właściwości techniczne wg CEN/TS 16354

3 mm 4 mm 5 mm 7 mm
Współczynnik oporu cieplnego [m²K / W] R 0.043 0.057 0.071 0.100
Zdolność do wyrównywania punktowych nierówności [mm] PC 1.0 1.6 2.0 2.9
Paroprzepuszczalność (wartość sd) [m] SD 0.02 0.02 0.03 0.04
Obciążenie dynamiczne (ilość cykli) DL25 > 150,000 > 150,000 > 150,000 > 150,000
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] CS > 150 > 150 > 150 > 150
Pełzanie przy ściskaniu [kPa] CC > 50 > 50 > 50 > 50
Wytrzymałość na uderzenia [mm] RLB > 800 > 800 > 800 > 900
Tłumienie dźwięków uderzeniowych [dB] ISLAM 19 19 19 19
Klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 RTF Efl Efl Efl Efl
Spełnia podstawowe wymagania EPLF tak tak tak tak
Spełnia najwyższe wymagania grupy 1 podkładów według MMFA tak tak tak tak

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE