STEICOzell

Schválení pro volná dřevní vlákna jako tepelná izolace
Obecné schválení stavebního dohledu Německý institut pro stavební techniku Z-23.11-1120
Evropské technické schválení (ETA) 12/0011
Třída reakce na oheň dle DIN 4102 B2
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501-1 E
Požární klasifikace dle tech. laboratoře ITB (EN13501-1+A1:2010) (Zkušební protokol 02039/18/Z00NZP) B-s2,d0
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/ (m*K)] 0,038 (dle ETA-12 / 0011)
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λB [W/ (m*K)] 0,040 (dle schválení Z-23.11-1120)
Doporučená objemová hmotnost ρ [kg / m³]
volné uložení: strop nejvyššího patra ca. 32–38
uzavřené dutiny ve stavebních dílcích: střecha, strop, stěna ca. 35–45
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 1–2
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Kód odpadu (EAK) 030105/170201
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti dle schválení ETA λ [W/(m*K)] (Rakousko) 0,038
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti dle schválení SIA λ [W/(m*K)] (Švýcarsko) 0,038
Požární třída (Švýcarsko) BKZ 5.3
Skupina reakce na oheň dle směrnice (Švýcarsko) RF2

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE