STEICOzell

Godkendelse af løse træfibre til isolering
Europæisk teknisk tilladelse (ETA) 12/0011
Kvalificeret, teknisk specifikation / AbZ Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-1120
Brandklasse iht. DIN EN 13501-1 E
Brandklassificeret ved brandteknisk laboratorium ITB (EN13501-1+A1:2010) (Testcertifikat 02039/18/Z00NZP) B-s2,d0
Målt værdi for varmeledeevne λD [W/(m*K)] 0,038 (målt efter ETA-12/0011)
Anbefalet densitet ρ [kg / m³]
åben udlægning: øverste etageloft ca. 32 - 38
lukkede bygningshulrum: Tag, loft, væg ca. 35 - 45
Vanddampsdiffusionsmodstand μ 1 - 2
Specifik varmekapacitet c [J / (kg*K)] 2.100
Affaldskode (EAK) 030105 / 170201

Alle produkter vises hurtigt

Oder Kombination wählen

Vælg applikationsområde
Vælg produktgruppe
© 2020 STEICO SE