STEICOzell

luźne włókna drzewne dopuszczone do stosowania jako termoizolacja
niemiecka aprobata techniczna Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Z-23.11-1120
Europejska Ocena Techniczna (ETA) 12/0011
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
klasyfikacja wydana przez Instytut Techniki Budowlanej ITB (EN13501-1+A1:2010) (raporty 02039/18/Z00NZP) B-s2,d0
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,038 (wg ETA-12 / 0011)
alecana gęstość ρ [kg / m³]
luźny zasyp: poddasze nieużytkowe ok. 32 - 38
przegrody zamknięte: dach, strop, ściana ok. 35 - 45
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 1 - 2
ciepło właściwe c [J/(kg*K)] 2.100
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE