STEICOtherm

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF-EN 13171-T4-CS (10 \ Y)50-TR 2,5- WS 2,0-AF100
krawędzie tępe lub z piórem i wpustem
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,038
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,50(20) / 0,50(30) / 1,05(40) / 1,50(60) / 2,10(80) / 2,60(100) / 3,15(120) / 3,65(140) / 4,20(160) / 4,70(180) / 5,25(200)
gęstość [kg/m³] ok. 160
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość sd [m] 0,1(20)/0,2(30)/0,2(40)/0,3(60)/ 0,4 (80) / 0,5 (100) / 0,6 (120) / 0,7 (140) / 0,8 (160) / 0,9 (180) / 1,0 (200)
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2100
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym δ 10 [N/mm²] 0,05
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] ≥ 2,5
oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE