STEICOphaltex

oznaczenie płyt EN 622 - 4 SB - E1
krawędzie tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
klasa budowlana PN 4102 B2
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,05 (gemäß DIN EN 13986, Tab. 11)
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,2 / 0,24 / 0,3 / 0,38
gęstość [kg/m³] ok. 230
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 5
wartość sd [m] 0,05 / 0,06 / 0,08 / 0,1
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2100
stopien tłumienia dzwięków (wg PN EN 13986, Tab. 10)
surowce włókno drzewne, bitum, parafina, środki hydrofobizujące
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE