Ogólne Warunki Współpracy . Wymagania dla Dostawców

Kodeksy postępowania oraz kodeksy dla Dostawców

 

 

 

Zapytania Ofertowe : 

 

System załadunku belki dwuteowej do piły Opticut S7000

 

Wymiana podgrzewacza pary kotła K1 w Ciepłowni Czarnków

 

Rozdzielenie stref p.poż w/g wytycznych Vds

Załączniki

 

Projekt budowlany z doborem kabli oraz wykonanie linii kablowych

Załączniki

Modernizacja systemu elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Czarnkowie na podstawie przebudowy rozdzielni GPZ110/6kV i rozdzielni RS6kV z linią SN ze względu na zwiększenie mocy transformatora T1 z 16MVA na 40MVA

Budowa wiaty przy hali P7 w Czarnej Wodzie

Załączniki1

Załączniki2

Załączniki3

 

Budowa wiaty magazynowej MW 12

fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Dawid/Nowe/STEICO_zap175_pl_i.docxZałaczniki

 

Wykonanie instalacji grzania i transportu w zakładzie w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Budowa pomieszczen laboratoryjnych

Załączniki

 

Wykonanie linii szlifowania płyt LVL

Załączniki

 

Opracowanie projektu wykonawczego rurociągu w Czarnej Wodzie

Montaż maszyn technologicznych linii LVL II etap

 

Wykonanie zasilania SN 6,3 kV dla rozbudowy Hali LVL w Czarnej Wodzie

 

Dostawa i montaż komina wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami

 

Dostawa,montaż i rozruch Instalacji Oczyszczania Spalin kotła spalającego biomasę

 

Budowa fundamentów pod zbiorniki wody wraz z budynkiem przepompowni

Załącznik1

Załacznik2

Załącznik3

Załacznik4

Załącznik5

Załącznik6

 

Przepięcie kolektorów parowych

 

Rozbudowa Hali LDF od szczytu

Załacznki

 

Montaż Instalacji Pary i Kondensatu dla Nowej Prasy LVL2 Czarna Woda

Informacja o Wyniku Postępowania Ofertowego nr 01/2007

 

Budowa Drogi Wewnętrznej, zjazdu z drogi powiatowej i przebudowa drogi gminnej Czarna Woda

Załączniki

 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa montaż i udział w uruchomieniu LINII SZLIFOWANIA PŁYT

Załączniki1

Załaczniki2

Zalety STEICO

Wielofunkcyjne materiały izolacyjne

Dowiedz się więcej o naturalnych materiałach STEICO, które zwiększą komfort każdego mieszkania

Więcej

© 2019 STEICO SE