Ogólne Warunki Współpracy . Wymagania dla Dostawców

Kodeksy postępowania oraz kodeksy dla Dostawców

 

 

 

Zapytania Ofertowe : 

 

Modernizacja systemu elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Czarnkowie na podstawie przebudowy rozdzielni GPZ110/6kV i rozdzielni RS6kV z linią SN ze względu na zwiększenie mocy transformatora T1 z 16MVA na 40MVA

Budowa wiaty przy hali P7 w Czarnej Wodzie

Załączniki1

Załączniki2

Załączniki3

 

Wykonanie instalacji grzania i transportu w zakładzie w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Dostawa,montaż i rozruch Instalacji Oczyszczania Spalin kotła spalającego biomasę

 

Budowa fundamentów pod zbiorniki wody wraz z budynkiem przepompowni

Załącznik1

Załacznik2

Załącznik3

Załacznik4

Załącznik5

Załącznik6

 

Przepięcie kolektorów parowych

Montaż Instalacji Pary i Kondensatu dla Nowej Prasy LVL2 Czarna Woda

Informacja o Wyniku Postępowania Ofertowego nr 01/2007

 

Wykonanie zbiornika Żelbetowego

Załaczniki

 

Wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - Czarnków

Załączniki

 

Budowa fundamentu zbiornika żelbetowego

Załaczniki

 

Montaż instalacji nawiewu Czarna Woda

Załączniki

 

Okablowanie linii wykończeniowej

Załączniki

 

Wykonanie sieci cieplnej hala PED w Czarnkowie

Załącznik

 

Przełożenie rurociągów parowych na dach wiaty MW4

Załaczniki

 

Budowa wiaty magazynowej biomasy - ruchome podłogi

Załacznik

 

Wykonanie i montaż instalacji redukcji żywicy w suszarni fornirów LVL2

 

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla budynku PED

Załącznik

 

Wykonanie Izolacji Termicznej rurociągów w Czarnej Wodzie

Załacznik

 

Wykonanie sterówki dla linii P3 przy maszynie odwadniającej

Załacznik 1

Załacznik 2

 

Wykonanie palowania pod fundamenty technologiczne

Załączniki

Zalety STEICO

Wielofunkcyjne materiały izolacyjne

Dowiedz się więcej o naturalnych materiałach STEICO, które zwiększą komfort każdego mieszkania

Więcej

© 2019 STEICO SE