Ogólne Warunki Współpracy . Wymagania dla Dostawców

Kodeksy postępowania oraz kodeksy dla Dostawców

 

 

 

Zapytania Ofertowe : 

 

.

 

Budowa fundamentów pod zbiorniki wody wraz z budynkiem przepompowni

Załącznik1

Załacznik2

Załącznik3

Załacznik4

Załącznik5

Załącznik6

 

Przepięcie kolektorów parowych

Montaż Instalacji Pary i Kondensatu dla Nowej Prasy LVL2 Czarna Woda

Informacja o Wyniku Postępowania Ofertowego nr 01/2007

 

Wykonanie zbiornika Żelbetowego

Załaczniki

 

Wykonanie instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - Czarnków

Załączniki

 

Budowa fundamentu zbiornika żelbetowego

Załaczniki

 

Montaż instalacji nawiewu Czarna Woda

Załączniki

 

Okablowanie linii wykończeniowej

Załączniki

 

Wykonanie sieci cieplnej hala PED w Czarnkowie

Załącznik

 

Przełożenie rurociągów parowych na dach wiaty MW4

Załaczniki

 

Budowa wiaty magazynowej biomasy - ruchome podłogi

Załacznik

 

Wykonanie i montaż instalacji redukcji żywicy w suszarni fornirów LVL2

 

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej dla budynku PED

Załącznik

 

Wykonanie Izolacji Termicznej rurociągów w Czarnej Wodzie

Załacznik

 

Wykonanie sterówki dla linii P3 przy maszynie odwadniającej

Załacznik 1

Załacznik 2

 

Wykonanie palowania pod fundamenty technologiczne

Załączniki

 

Modernizacja systemu elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Czarnkowie na podstawie projektu modernizacji rozdzielni GPZ110/6kV, budowy rozdzielni RS6kV wraz z liniami SN:

Załacznik

 

Dostawa redlera transportu biomasy do kotła 05.15.AF02
Załacznik

 

Dostawa i montaż elementów podłów ruchomych dla biomasy wilgotnej zasilania kotła K-5

Załącznik

 

Fundamenty technologiczne

Załacznik1

Załaczniki

 

Rampa magazynu wyrobów gotowych w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rurociągów pary, kondensatu oraz wody

 

Posadzka w magazynie technicznym w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Stacja Uzdatniania Wody Czarnków

Załacznik1

Załącznik2

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów powietrza wtórnego

Załącznik1

Załącznik2

 

Wykonanie linii pakowania paczek LDF -SK 01/2019

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów powietrza pierwotnego

Załącznik1

Załącznik2

 

Konstrukcja wsporcza IOS

Załączniki

 

Wykonanie instalacji rurociągu wody zasilającej  - kocioł biomasowy K5

Załączniki1

Załączniki2

Załączniki3

 

Dostawa i montaż na kotle biomasowym kanałów recyrkulacji spalin

Załacznik1

Załacznik2

Załącznik3

 

Maszyna automatycznego załadunku do Slimline Nr1

Załaczniki

 

Wykonanie instalacji chłodzenia rusztów ślimaka oraz klap podawania paliwa

Załaczniki

 

Dostawa i montaż bram i drzwi w Czarnej Wodzie

Załaczniki

 

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy P06 w Czarnej Wodzie

Załączniki

 

Konstrukcja wsporcza estakady parowej

Załączniki

 

Wykonanie elementów szuszarki bębnowej wraz z montażem Rev1

Załączniki

Zalety STEICO

Wielofunkcyjne materiały izolacyjne

Dowiedz się więcej o naturalnych materiałach STEICO, które zwiększą komfort każdego mieszkania

Więcej

© 2019 STEICO SE