STEICOmulti primer

Vlastnosti vrstvy filmu elastický (i po vytvrzení)
Doba zpracování ca. 30 min. (při + 20° C / 50% r.L.)
Minimální teplota zpracování − 8° C
Spotřeba od 100 g / m² (podle podkladu)
Skladovatelnost (nenačatá lahev) 12 měsíců
Teplota při transportu do − 15° C venkovní teploty transportovatelné
Hustota ca. 1,04 g / cm²

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE