STEICOmulti membra 5

Folder STEICOmulti membra 5

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

 • wyjątkowo wytrzymała i elastyczna
 • bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie
 • wartość parametru sd 5 m
 • zastosowanie zarówno w przypadku termoizolacji wdmuchiwanej jak i termoizolacji w matach
 • możliwość zastosowania w płaszczyznach pionowych, poziomych jak i skośnych

  Przegląd wszystkich produktów

  Wybierz obszar zastosowania
  Wybierz grupę produktów
  © 2020 STEICO SE