STEICOsoundstrip

krawędzie tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,26
gęstość [kg/m³] ok. 60
naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] ≥8
surowce włókno drzewne (sosna), włókno poliolefinowe, fosforan amonowy
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE