STEICOsoundstrip

Cięcie przy użyciu stabilnych nożyczek, noża do cięcia wełny lub noża introligatorskiego. Przymocowanie do ściany odbywa się przy użyciu kleju montażowego lub zszywek. Po założeniu wszystkich warstw podłogi należy obciąć fragment pasków, wystający poza obrys podłogi. W przypadku grubszej warstwy podłogi, np. 15cm, paski można ułożyć ciasno, w dwóch rzędach na wysokości, jeden nad drugim.

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2021 STEICO SE