STEICO patronuje nowej klasie zawodowej o profilu: mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej

Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej to pierwszy tego typu zawód w Polsce, który - dzięki staraniom firmy STEICO - pozwoli młodzieży z Branżowej Szkoły I Stopnia w Czarnej Wodzie uczyć się zawodu nie tylko w murach szkoły, ale również na terenie nowoczesnego zakładu. Absolwenci zdobędą kwalifikacje uznawane na rynku polskim i niemieckim, mają również gwarancję podjęcia atrakcyjnej pracy po zakończeniu nauki.

We wrześniu br. w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie młodzież rozpoczęła naukę w pierwszej tego typu w Polsce klasie przygotowującej do zawodu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. To klasa pod patronatem firmy STEICO, podobnie jak powołana w tej szkole dwa lata temu klasa o profilu stolarskim. Nauka odbywa się w nowatorskim, dualnym systemie kształcenia: trzy dni nauki w szkole i dwa dni praktyki w zakładzie STEICO. Podczas praktyk na terenie zakładu młodzież poznaje wszystkie etapy procesów przerobu drewna pod okiem doświadczonych fachowców z firmy STEICO. Aby zapewnić przyszłym adeptom zawodu jak najlepsze skorzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów, klasa patronacka jest dzielona na cztery grupy - dwie grupy zajmują się nauką teoretyczną na terenie zakładu, dwie pozostałe pracują w tym czasie na liniach produkcyjnych. Po czterech godzinach następuje zamiana.

Zainicjowana przez firmę STEICO innowacyjna idea kształcenia dualnego zakłada praktyczną naukę zawodu już w szkole. Dzięki efektywnym praktykom na terenie zakładu produkcyjnego absolwenci zdobędą nie tylko wymaganą wiedzę, ale również kwalifikacje, które pozwolą im w przyszłości podjąć atrakcyjną pracę. Mają bowiem gwarancję zatrudnienia w nowoczesnej fabryce STEICO, największego pracodawcy w regionie.

Absolwenci klasy o profilu mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej mogą również przystąpić do niemieckiego egzaminu zawodowego, dzięki czemu w przyszłości będą mogli podjąć pracę na terenie Niemiec bez konieczności starania się o uznanie ich polskiego dyplomu.

Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie to również przykład aktywnego włączenia się firmy STEICO w proces kształcenia zawodowego młodych ludzi. To pierwszy tego typu obiekt edukacyjny w Polsce, wybudowany w technologii STEICO.

Przeszukaj nasze archiwum

© 2019 STEICO SE