STEICOpłyta pilśniowa twarda

oznaczenie płyt wg PN-EN 622 – 1,2 typ HB
krawędzie tępe
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
gęstość [kg/m³] ≥ 850
klasa higieniczności E-1
wilgotność (deklarowamy poziom wilgotności dotyczy płyt w chwili opuszczenia zakładu producenta) 4 – 9 %
tolerancja grubości [%] ± 8 %
tolerancja długości [mm/m] ± 1,0
tolerancja szerokości [mm/m] ± 1,0
wytrzymałość na zginanie [N/mm²] ok. 30

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE