STEICOmulti tape P

środek klejący dyspersja akrylowa wolna od środków rozpuszczających
nośnik środka klejącego wzmocniony papier z osłoną PE
kolor biały
grubość (bez nośnika) [mm] ok. 0,3
zakres odporności na temperaturę [°C] − 40 do + 100
temperatura montażu [°C] + 5 °C
odporność na odrywanie zgodnie z DIN 4108 / 11
odporność na odrywanie przy starzeniu zgodnie z DIN 4108 / 11

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE