STEICOfloc

dopuszczenie włókien celulozowych do stosowania jako termoizolacja
klasyfikacja ogniowa wg DIN EN 13501-1 E
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)] 0,038
zalecana gęstość objętościowa ρ [kg/m³]
luźny zasyp: poddasze nieużytkowe ok 27-39
przegrody zamknięte: dach, ściana, strop ok 40-60
oporność przepływu powietrza r wg DIN EN 29053
30 kg/m³ 6,2 kPa*s/m²
45 kg/m³ 18,4 kPa*s/m²
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 1-2
ciepło właściwe c [J/(kg*K)] 2.100
kod odpadu (EAK) 170604 / 170904

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE