STEICOfloc

Schválení pro celulózová vlákna jako tepelná izolace
Třída reakce na oheň dle EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W/(m*K)]
27–60 kg/m³ 0,040
Doporučená objemová hmotnost ρ [kg/m³]
volné uložení: nejvyšší mezipodlažní strop ca. 27-39
uzavřené dutiny ve stavebních dílcích: střecha, strop, stěna ca. 40-60
Odpor proudění vzduchu r dle EN 29053
30 kg/m³ 6,2 kPa*s/m²
45 kg/m³ 18,4 kPa*s/m²
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 1-2
Měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Kód odpadu (EAK) 170604/170904

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE