STEICOmulti cover 5

Folder STEICOmulti cover 5

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

  • możliwość montażu membrany nawet w niekorzystnych warunkach
  • 2 zintegrowane paski samoklejące
  • szczelna na przenikanie powietrza, szczelna na wodę opadową
  • bardzo duża wytrzymałość na rozrywanie
  • spełnia funkcję pokrycia tymczasowego

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2019 STEICO SE