STEICOflex 036

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171
Označení desek WF – EN 13171 – T3 – TR1 – AFr5 – MU 2
Třída reakce na oheň dle DIN EN 13501­1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [ W / ( m * K )] 0,036
Jmenovitá hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 0,80 (30) / 1,10(40) / 1,35(50) / 1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) / 3,85(140) / 4,40(160) / 5,00 (180) / 5,55(200) / 6,10(220) / 6,65(240)
Objemová hmotnost [kg / m³] cca 60
Součinitel difuzního odporu vodní páry μ 2
Měrná tepelná kapacita c [J / (kg * K)] 2.100
Odpor proti proudění vzduchu [( kPa * s ) / m²] ≥ 5
Kód odpadu (AVV) 030105 / 170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva
Složení dřevní vlákna, polyolefinová vlákna, síran amonný

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE