STEICOflex 036

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF - EN 13171 - T3 - TR1 - AF5 - MU2
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,036
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 1,10(40) / 1,35(50) /1,65(60) / 2,20(80) / 2,75(100) / 3,30(120) /3,85(140) / 4,40(160) / 5,00 (180) / 5,55(200) /6,10(220) / 6,65(240)
obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m*K)] 0,038 (wg dopuszczenia Z - 23.15 - 1452)
gęstość r [kg/m³] ok. 60
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 2
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
odporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 5
kod odpadu (AVV) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych
surowce włókno drzewne, włókno poliolefinowe, siarczan amonu

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE