STEICOduo

oznaczenie płyt wg PN EN 13171 i PN EN 14964 WF – EN 13171 – T5 – DS(70/90)3 – CS (10\Y)150 – TR20 – WS1,0 – MU5
oznaczenie płyt wg PN EN 13171 i PN EN 14964 EN-14964-IL
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,048
deklarowany opór cieplny RD [( m²*K ) / W] 0,83(40) / 1,25(60)
gęstość objętościowa [kg / m³] ok. 265
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5
ciepło właściwe c [J / (kg*K)] 2.100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 180
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] 20
surowce włókno drzewne, siarczan glinu, parafina, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201 usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

STEICOduo dry

oznaczenie płyt wg PN EN 13171 i PN EN 14964 WF – EN 13171 – T5 – DS(70,90)3 – CS(10\Y)200 – TR30 – BS500 – WS1,0 – MU3
oznaczenie płyt wg PN EN 13171 i PN EN 14964 EN-14964-IL
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,043
deklarowany opór cieplny RD [( m²*K ) / W] 0,93(40) / 1,40(60)
gęstość objętościowa [kg / m³] ok. 180
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3
ciepło właściwe c [J / (kg*K)] 2.100
wytrzymałość na ściskanie [kPa] 200
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] 30
surowce włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201 usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE