Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wiadomości |

Tytuł projektu: „Opracowanie materiału izolacyjnego nowej generacji do zastosowania w budownictwie tradycyjnym i szkieletowym”

Nr umowy: POIR.01.02.00-00-0099/17-00 z dnia 23.11.2017

Celem projektu jest opracowanie płyty o niskiej gęstości, która będzie wykorzystywana w branży budowlanej w segmencie domów jedno- i wielorodzinnych oraz budownictwie szkieletowym do izolacji a także osiągnięcie gotowości do wdrożenia i demonstracja technologii w warunkach rzeczywistych – wykorzystanie do termoizolacji budynku mieszkalnego.

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie przez technologię gotowości do wdrożenia. Pierwsze wdrożenie nastąpi na terenie Polski, a grupa docelowa produktu obejmuje branżę budowlaną głównie w krajach UE.

Wartość projektu: 6 568 877,82 zł

Wartość dofinansowania: 3 725 887,79 zł