STEICOtherm SD

Izolacja akustyczna pod mokry i suchy jastrych

Certyfikowana izolacja akustyczna z naturalnych włókien drzewnych pod systemy jastrychów

• izolacja akustyczna dla stropów masywnych oraz drewnianych

• pod pływające, suche jastrychy z płyt gipsowo-włóknowych lub drewnopochodnych

• pod mokre jastrychy np. cementowe lub anhydrytowe

• materiał otwarty dyfuzyjnie

• szybki i łatwy montaż

• produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia

Karta produktu

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171
Oznakowanie płyt Grubość 21/20 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2; Grubość 31/30 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,038
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,50(21/20) / 0,75(31/30)
Gęstość [kg/m³] ok. 160
Sztywność dynamiczna [MN/m³] 50(21/20) / 30(31/30)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 5
Wartość sd [m] 0,1(21/20) / 0,15(31/30)
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

Grubość [mm]

Długość [mm]

Szerokość [mm]

Krawędzie

Ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

20 1350 600 tępe 116 93,960
30 1350 600 tępe 74 59,940

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych