STEICOflex 038

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF - EN 13171 - T2 - TR1 - AF5 - MU2
klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,038
deklarowany opór cieplny RD [(m²*K)/W] 0,75(30)/ 1,05 (40)/ 1,30 (50)/ 1,55(60)/ 2,10(80)/ 2,60(100)/ 3,15(120)/ 3,65(140)/ 4,20(160)/ 4,70 (180)/ 5,25(200)/ 5,75(220)/ 6,30(240)
gęstość r [kg/m³] ok. 50
współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ 2
właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] 2.100
odporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 5
surowce włókno drzewne, siarczan amonu, włókno poliolefinowe
kod odpadu (AVV) 030105 / 170201

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE