STEICOfloor

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T4 – CS(10 \ Y)50 – TR2,5 – AFr 100
krawędzie profil pióro i wpust
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,038
deklarowany opór cieplny RD [( m² * K ) / W] 1,05(40)/ 1,55(60)
gęstość objętościowa [kg / m³] ok. 160
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5
wartość Sd [m] 0,2 (40)/ 0,3 (60)
ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100
gwarantowane naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] 0,05
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] ≥ 2,5
wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa*s ) / m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE