STEICOinstall

produkcja i kontrola wg PN EN 13171
oznaczenie płyt WF-EN13171-T5-CS(10\Y)100-TR10-MU3
krawędzie tępe
gęstość objętościowa [kg/m³] ok. 140
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] 0,040
deklarowany opór cieplny RD [(m*K)/W] 1,25
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 3
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E
wartość sd [m] 0,15
ciepło właściwe c [J/(kg*K)] 2.100
gwarantowana wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 100
wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych ^ [kPa] 10
wzdłużny opór przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥ 100
surowce włókno drzewne, żywica poliuretanowa, parafina
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE