STEICOtherm SD

grubość [mm] 21 / 20 31 / 30
produkcja i kontrola wg PN EN 13171 PN EN 13171
oznaczenie płyt WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2 WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2
krawędzie tępe tępe
klasa reakcji na ogień wg PN EN 13501-1 E E
gęstość objętościowa ρ [kg / m³] ok. 160 ok. 160
sztywność dynamiczna s‘ [MN / m³] 50 30
deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD [ W / ( m * K )] 0,038 0,038
deklarowany opór cieplny RD [( m² * K ) / W] 0,50 0,75
współczynnik oporu dyfuzyjnego μ 5
wartość sd [m] 0,10 0,15
ciepło właściwe c [J / (kg * K)] 2.100 2.100
wzdłużny opór przepływu powietrza [( kPa*s ) / m²] ≥ 100 ≥ 100
ściśliwość przy obciążeniu użytkowym ≤ 5 kPa [mm] ≤ 2 ≤ 2
surowce włókno drzewne, klejenie warstwowe włókno drzewne, klejenie warstwowe
kod odpadu (EAK) 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych 030105 / 170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2020 STEICO SE