STEICOuniversal dry

Folder STEICOuniversal DRY

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STEICOUNIVERSAL DRY 35-40MM

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH STEICOUNIVERSAL DRY 52-160MM

  • wytrzymała, izolacyjna płyta podpokryciowa, mocowana na zewnątrz dachu, bezpośrednio do krokwi
  • chroni poddasze przed dźwiękami uderzeniowymi, jak np. opady deszczu oraz przed dźwiękami  powietrznymi, np. hałas miejski.
  • tworzy dach otwarty dyfuzyjnie, bez konieczności stosowania kosztownej i kłopotliwej pustki  wentylacyjnej
  • funkcja warstwy odprowadzającej wodę, przy kącie nachylenia dachu > 18 °
  • funkcja wiatroizolacji – zastępuje membranę dachową
  • płyta przeznaczona zarówno dla nowych konstrukcji dachowych, jak także do termomodernizacji starszych dachów
  • redukcja liniowych mostków termicznych
  • produkt ekologiczny, nadaje się do powtórnego przetworzenia

Przegląd wszystkich produktów

Wybierz obszar zastosowania
Wybierz grupę produktów
© 2019 STEICO SE