STEICOflex 038

Výroba a kontrola dle DIN EN 13171
Označení desek WF - EN 13171 - T2 - TR1 - AF5 - MU2
Chování při hoření dle DIN EN 13501-1 E
Jmenovitá hodnota tepelné vodivosti λD [W/(m*K)] 0,038
Jmenovitá hodnota součinitele p55  /  2,10  /  2,60  /  3,15  / 3,65  /  4,20  /  4,70  /  5,25  /  5,75  /  6,30rostupu tepla RD [(m2*K)/W] 0,50 / 0,75/ 1,05  /  1,30  /  1,55  /  2,10  /  2,60  /  3,15  / 3,65  /  4,20  /  4,70  /  5,25  /  5,75  /  6,30
Dimenzovaná hodnota tepelné vodivosti λ [W/(m*K)] 0,039 (dle Schválení Z-23.15-1452)
Měrná hmotnost r [kg/m³] ca. 50
Faktor difuzního odporu μ 2
Specifická tepelná kapacita c [J/(kg*K)] 2.100
Měrný odpor proti proudění vzduchu [(kPa*s)/m²] ≥ 5
Použité materiály dřevěná vlákna, polyolefinová vlákna, síran amonný
Klíč třídy odpadů – č. EAK 030105 / 170201
Hořlavost (Švýcarsko) BKZ 5.3

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE