Tloušťka izolačního materiálu

Tloušťka izolačního materiálu [mm] max. Rozpětí[mm]
40 450
50 475
60 500
80 550
100 600
120 650
140 700
160 750
180 800
200 850
220 850
240 850

Rozpětí

Pro optimalizaci přířezů je u uvedených rozpětí také možno dvě desky přířezů v montážním úseku položit na styk do požadované šíře.   

Při řezání a zpracování flexibilních dřevovláknitých izolačních desek STEICOflex  vzniká prach. Pokud je STEICOflex zpracováván nad hlavou, je třeba používat běžnou masku proti prachu.
Pro odstranění prachu nutno použít obvyklá odsávací zařízení dle příslušných předpisů, dále je třeba respektovat požadavky normy TRGS 553.  

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE