STEICOsoundstrip

Provedení hran tupé
Třída reakce na oheň dle EN 13501-1 E
Deklarovaná hodnota tepelného odporu RD [(m²*K)/W] 0,26
Objemová hmotnost [kg/m³] cca 60
Pevnost v tlaku při 10% stlačení [kPa] ≥8
Složení dřevěná vlákna (borovice), polyolefinová vlákna, fosforečnan amonný
Kód odpadu (EAK) 030105/170201, likvidace jako dřevo a materiály na bázi dřeva.

Název výrobku

Oblast použití
Skupina výrobků
© 2020 STEICO SE