STEICOmulti cover 5

 • Povrch střechy nejdříve očistěte a zbavte ho rušivých těles (hřebíky a ostré předměty)
 • Fólii pokládejte potištěnou stranou nahoru
 • Fólii pokládejte rovnoběžně s okapem s přesahem min. 10 cm
 • Připevněte ji pouze v oblasti přesahu (např. spony)
 • Podélné samolepicí zóny přilepte až po připevnění fólie stržením ochranné pásky
 • Styky a prostupy se provedou vzduchotěsně pomocí systémového příslušenství STEICO

  Název výrobku

  Oblast použití
  Skupina výrobků
  © 2020 STEICO SE