STEICO świętuje jubileusz 35-lecia

Aktualności |

35 lat temu powstało STEICO, powołane wówczas jako „Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Budownictwa i Przemysłu Steinmann & Co. GmbH”. Początkowo firma zajmowała się handlem produktami drzewnymi,a jej pracownicy zatrudnieni byli łącznie napółtora etatu. Do dziśSTEICO rozwinęła się w przedsiębiorstwo będące światowym liderem rynku materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych, zatrudniające 1900 pracowników.

Podstawą rozwoju firmy STEICO był fakt wczesnego rozpoznania kierunku rozwojurynku. Już w latach 90. XX wieku firma zaczęła znacznie zwiększać wydajność produkcji materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych, choć wówczas dopiero budziłasię świadomość ekologiczna w budownictwie. Gdy na przełomie XX i XXI wieku popyt zaczął intensywnie wzrastać,  STEICO było już w stanie go zaspokoić dopracowaną i stale rosnącą gamą produktów. Dziś STEICO jest niekwestionowanym liderem w tym segmencie rynku, produkując rocznie ponad 4 mln m3 materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych, pozwalających na ocieplenie około 48000 domów jednorodzinnych.

Firma stara się być innowatoremi zawsze wspierała nieszablonowe myślenie. Materiały izolacyjne z włókien drzewnych zostały uzupełnione o asortyment produktów konstrukcyjnych z drewna w postaci fornirów klejonych warstwowo czy belek dwuteowych. Zawsze staraliśmy się bowiem podchodzić kompleksowo zarówno pod względem technologii produkcji,  jak i wobec oferowanych technologii budowlanych. Nasze materiały izolacyjne z włókien drzewnych, produkty konstrukcyjne i asortyment uszczelniający wzajemnie się uzupełniają, tworząc przyszłościowy system dla budownictwa drewnianego.

Budownictwo drewniane ma ogromne znaczenie zarówno dla zdrowego życia, jak i pozytywny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych. To dzięki temu jest wspierane i promowane zarówno na poziomie politycznym oraz zyskuje na popularności wśród świadomych jego zalet właścicieli budynków. Budownictwo drewniane rozkwita, a STEICO jest ważnym ogniwem łańcucha w budownictwie drewnianym, łącznikiem między leśnictwem, handlem, rzemiosłem i właścicielami budynków.

Sukces STEICO opiera się również na fakcie, że esencja marki, czyli ekologia, odgrywa kluczową rolę i jest wdrażana we wszystkich obszarach firmy. STEICO wykorzystuje w produkcji wyłącznie drewno pozyskane w ramach zrównoważonej gospodarki leśnej, posiadające certyfikat FSC lub PEFC. Przez ostatnie 5 lat zainwestowało około 50 milionów euro w działania na rzecz produkcji przyjaznej środowisku. Do produkcji ciepła nie jest używany węgiel, lecz neutralna dla klimatu biomasa drzewna z odpadów poprodukcyjnych. Produkty STEICO magazynują średnio dwa razy więcej dwutlenku węgla niż jest go uwalniane podczas produkcji. Wszystkie aspekty ekologiczne są szczegółowo udokumentowane w rocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju.

Siła innowacji i zorientowanie na zrównoważony rozwój są również wyraźnie widoczne w wynikach uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo. Od emisji akcji na giełdzie we Frankfurcie w 2007 roku, STEICO osiągało średni roczny wzrost sprzedaży o około 9%. Cena akcji odzwierciedla zaufanie inwestorów do zarządu spółki oraz pozytywne nastawienie do dalszego rozwoju korporacyjnego i sprzedaży. Aby nadal się rozwijać i móc sprostać rosnącemu popytowi na produkty STEICO, firma wciążr ozbudowuje obecnie istniejące zakłady produkcyjne i buduje kolejną dużą fabrykę materiałów izolacyjnych, która rozpocznie działalność w 2022 roku.