Download – Deklaracje właściwości użytkowych

Deklaracje właściwości użytkowych w formacie PDF można pobrać w tym miejscu

Uwaga:
Wszystkie dokumenty zostały przygotowane i wykonane z największą starannością. Jednakże wykonalność, kompletność i zgodność ze stanem wiedzy technicznej muszą być w każdym przypadku sprawdzone na własną odpowiedzialność przez Przetwórcę/ Klienta. Nie zakłada się przejęcia odpowiedzialności przez STEICO SE. Wszystkie specyfikacje i założenia należy dopasować do okoliczności krajowych.