Nagroda dla STEICO

Wydarzenia |

W dniu 13 lipca 2021 r. firma STEICO otrzymała z rąk bawarskiego ministra środowiska Thorstena Glaubera nagrodę „Bavarian Resource Efficiency Prize.”

Bawarska Nagroda Efektywnego Wykorzystania Zasobów Naturalnych została przyznana przez Ministerstwo Środowiska na początku 2021 r. w celu wyróżnienia bawarskich przedsiębiorstw, które odgrywają pionierską rolę w zrównoważonym i przyjaznym dla środowiska wykorzystaniu surowców naturalnych.

STEICO jest jednym z takich pionierów – w przetwarzaniu najbardziej przyjaznego dla środowiska i klimatu surowca, jakim jest drewno. Technologia produkcji forniru klejonego warstwowo LVL, belek konstrukcyjnych i materiałów termoizolacyjnych umożliwia wykorzystanie pozyskanego surowca "aż do ostatniego włókna". Innowacyjne elementy konstrukcyjne i ekologiczne materiały termoizolacyjne wzajemnie się uzupełniają, tworząc zintegrowany, wydajny system budowlany, który otwiera nowe możliwości w budownictwie drewnianym, a jednocześnie zmniejsza zużycie drewna.

Przez 35 lat STEICO mocno zakorzeniło temat zrównoważonego rozwoju w swojej filozofii korporacyjnej - powiedział minister środowiska Thorsten Glauber podczas ceremonii wręczenia nagrody w sali Izby Przemysłowo-Handlowej Monachium i Górnej Bawarii. Założyciel i prezes firmy Udo Schramek odebrał nagrodę osobiście. Nagrodę pieniężną w wysokości 2.500 euro przekazał gimnazjum Ernst-Mach w Haar na projekt ponownego zalesiania dla szkoły partnerskiej w Tanzanii.

Zrównoważony rozwój jest częścią „korporacyjnego DNA" STEICO, od 2018 r. firma publikuje roczny raport na temat polityki zrównoważonego rozwoju, w którym szczegółowo przedstawiane są wszystkie aspekty ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Niedawno opublikowane sprawozdanie za rok 2020 opiera się po raz pierwszy na opcji "Core" uznanego standardu raportowania globalnej inicjatywy sprawozdawczej (GRI), dostarczając jeszcze bardziej wyczerpujących informacji.

Efektywność wykorzystania zasobów i magazynowania CO2 w produktach STEICO to zapewne najważniejsze aspekty, ale jest ich znacznie więcej: w procesie produkcyjnym na tonę gotowego produktu następuje obniżenie zużycia energii o 10 % i redukcji emisji CO2 o 27 %.

Od 2016 roku STEICO zainwestowało około 60 milionów euro w działania na rzecz produkcji przyjaznej dla klimatu.