STEICObase

Wytrzymała na ściskanie izolacja podłóg

Płyty izolacyjne z włókien drzewnych o wyjątkowo dużej wytrzymałości na ściskanie

  • płyta izolacyjna przeznaczona do suchych oraz mokrych konstrukcji jastrychowych, narażonych na duże obciążenia
  • w konstrukcji jastrychu asfaltowego
  • do zastosowań wewnętrznych jako płyta pod tynki
  • możliwość zastosowania jako płyta izolacyjna
  • doskonałe właściwości termoizolacyjne
  • wyprodukowana w procesie mokrym
  • ekologiczne i przyjazne dla środowiska
  • podlega recyklingowi

Karta produktu

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171
Oznakowanie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10\Y)150 – TR10 – MU5
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,048
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,40(20) / 0,80(40) /1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100)
Gęstość [kg/m³] ok. 250
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 5
Wartość sd [m] 0,10(20) / 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100)
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] ≥ 0,15
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 150
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

krawędzie

ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

20 1350 600 tępe 112 90,720

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych