STEICObase

Wytrzymała na ściskanie izolacja podłóg

Płyty izolacyjne z włókien drzewnych o wyjątkowo dużej wytrzymałości na ściskanie

  • płyta izolacyjna przeznaczona do suchych oraz mokrych konstrukcji jastrychowych, narażonych na duże obciążenia
  • w konstrukcji jastrychu asfaltowego
  • do zastosowań wewnętrznych jako płyta pod tynki
  • możliwość zastosowania jako płyta izolacyjna
  • doskonałe właściwości termoizolacyjne
  • wyprodukowana w procesie mokrym
  • ekologiczne i przyjazne dla środowiska
  • podlega recyklingowi

Karta produktu

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171
Oznakowanie płyt WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10\Y)150 – TR10 – MU5
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,048
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,40(20) / 0,80(40) /1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100)
Gęstość [kg/m³] ok. 250
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 5
Wartość sd [m] 0,10(20) / 0,20(40) / 0,30(60) / 0,40(80) / 0,50(100)
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym σ10 [N / mm²] ≥ 0,15
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] ≥ 150
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych [kPa] ≥ 10
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

krawędzie

ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

20 1350 600 tępe 112 90,720
40 1350 600 tępe 56 45,360
60 1350 600 tępe 38 30,780
80 1350 600 tępe 28 22,680
100 1350 600 tępe 22 17,820

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych