STEICOtherm SD

Izolacja akustyczna pod mokry i suchy jastrych

Certyfikowana izolacja akustyczna z naturalnych włókien drzewnych pod systemy jastrychów

• izolacja akustyczna dla stropów masywnych oraz drewnianych

• pod pływające, suche jastrychy z płyt gipsowo-włóknowych lub drewnopochodnych

• pod mokre jastrychy np. cementowe lub anhydrytowe

• materiał otwarty dyfuzyjnie

• szybki i łatwy montaż

• produkt ekologiczny, przyjazny środowisku, nadaje się do powtórnego przetworzenia

Karta produktu

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i kontrola wg PN EN 13171
Oznakowanie płyt Grubość 21/20 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD50 – CP2; Grubość 31/30 mm: WF – EN 13171 – T7 – SD30 – CP2
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,038
Deklarowany opór cieplny [(m²*K)/W] 0,50(21/20) / 0,75(31/30)
Gęstość [kg/m³] ok. 160
Sztywność dynamiczna [MN/m³] 50(21/20) / 30(31/30)
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 5
Wartość sd [m] 0,1(21/20) / 0,15(31/30)
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Wytrzymałość na ściskanie [kPa] 50
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] ≥100
Surowce Włókno drzewne, klejenie warstwowe
Kod odpadu (EAK) 030105 /170201, usuwanie jak w przypadku drewna i materiałów drewnopochodnych

Dostępne formaty

grubość [mm]

długość [mm]

szerokość [mm]

krawędzie

ilość/pal. [szt.]

pow. krycia/pal. brut. [m2]

20 1350 600 tępe 116 93,960
30 1350 600 tępe 74 59,940

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych

Zalecenia systemowe

STEICOphaltex

Bitumowane płyty z włókien drzewnych
Przejdź do produktu

STEICObase

Wytrzymała na ściskanie izolacja podłóg
Przejdź do produktu

Produkty powiązane

STEICOtherm

Stabilne płyty termoizolacyjne
Przejdź do produktu

STEICObase

Wytrzymała na ściskanie izolacja podłóg
Przejdź do produktu

STEICOisorel

Płyty pilśniowe o wszechstronnym zastosowaniu
Przejdź do produktu

STEICOfloor

System do izolacji podłóg drewnianych
Przejdź do produktu

STEICOsoundstrip

Taśma do izolacji obwodowej
Przejdź do produktu