STEICOfloc

Termoizolacja wdmuchiwana z celulozy

Ekologiczna termoizolacja wdmuchiwana z naturalnych włókien celulozowych

• termoizolacja pustek o zróżnicowanych kształtach - bez spoin, bez przycinania, bez odpadów

• trwała ochrona konstrukcji budynku dzięki dużej otwartości dyfuzyjnej

• bardzo dobra izolacyjność termiczna w zimie, doskonała ochrona przed upałami w lecie

• długotrwałe zabezpieczenie przed osiadaniem nawet przy małej gęstości zasypowej

• pewna aplikacja materiału przy użyciu powszechnie dostępnych agregatów

• dostępne warianty bez boru

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Europejska Aprobata Techniczna (ETA) 16/0141
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Klasyfikacja wydana przez Instytut Techniki Budowlanej ITB B-s2,d0 (raporty: 01963/17/Z00NZP; 02039/18/ZOONZP)
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [W/(m*K)] 0,038
Opór przepływu zgodnie z DIN EN 29053 [(kPa*s)/m²] 30 kg/m3: 6,2; 45 kg/m3: 18,4
Gęstość [kg/m³] • luźny zasyp: poddasze nieużytkowe: ok. 27 - 39 • przegrody zamknięte: dach, strop, ściana: ok. 40 - 60
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1-2
Ciepło właściwe [J/(kg*K)] 2.100
Oporność przepływu powietrza [(kPa*s)/m²] (30 kg/m³) 6,2 und (45 kg/m³) 18,4
Surowce Sortowany papier z gazet, nieorganiczne sole mineralne
Kod odpadu (EAK) 170604/170904

Dostępne formaty

ciężar/szt. [kg] ilość/pal. [szt.] warianty
15,0 21 worków standard
15,0 21 worków bez boru
350,0 1 duży balot standard
350,0 1 duży balot bez boru

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych

Zalecenia systemowe

Otwornica BK 75 /105 /121

Przejdź do produktu

Otwornica BK dry (bez wiertła centrującego)

Przejdź do produktu

STEICO Zatyczki otworów montażowych

Pewne uszczelnienie dzięki dopasowanym rozmiarom
Przejdź do produktu

STEICOmulti tape P

Wysokiej jakości taśma klejąca na nośniku ze wzmocnionego papieru
Przejdź do produktu

Produkty powiązane

STEICOzell

Termoizolacja do wdmuchiwania z włókien drzewnych
Przejdź do produktu

STEICO Zatyczki otworów montażowych

Pewne uszczelnienie dzięki dopasowanym rozmiarom
Przejdź do produktu

STEICO paski wzmacniające

Przejdź do produktu