STEICOmulti CAP

Wysokoparoprzepuszczalna, samoprzylepna membrana wiatroizolacyjna

• 3-warstwowa, wytrzymała na rozrywanie, elastyczna

• najwyższy stopień ochrony dzięki pełnopowierzchniowemu klejeniu

• szczelna na przenikanie powietrza, wysokoparoprzepuszczalna, szczelna na wodę opadową

• funkcjonalna struktura wzmocniona obustronnie włókniną z PP

• duża odporność na proces starzenia i wysoką temperaturę

• bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych do 3 miesięcy

Karta produktu

Zalecenia projektowe i wykonawcze

Szczegółowe zalecenia projektowe i wykonawcze znajdziesz w zakładce Download

Właściwości techniczne

Produkcja i oznakowanie EN 13859
Klasa reakcji na ogień (RTF) PN EN 13501-1 E
Gramatura powierzchni [g/cm²] 255
Wartość sd [m] 0,20
Odporność na temperaturę [°C] -40°C do +100°C
Temperatura montażu [°C] > -10, podłoże musi być suche, wolne od lodu /szronu
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż 290
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek 225
Rozciągliwość wzdłuż [%] 65
Rozciągliwość w poprzeczek [%] 90
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie wzdłuż [N] 170
Wytrzymałość na dalsze rozrywanie w poprzek [N] 200
Odporność na przepływ wody W1
Odporność na przepływ wody po starzeniu W1
Klasyfikacja ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego) UDB-A, USB-A
bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych: dach i ściana do 3 miesięcy
Bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych: strop do 4 tygodni
Dzielony, silikonowy film zabezpieczający [cm] 125/25
Pokrycia tymczasowe tak, zgodnie z ZVDH (Centralny Związek Niemieckiego Rzemiosła)
Środek klejący modyfikowany akrylan, wolny od środków rozpuszczających
test szczelności na deszcz TU Berlin zdany

Dostępne formaty

długość [mm]

szerokość [mm]

pow./rolka [m²] pow. krycia/pal. net. [m²] ilość/pal. [szt.]
30000 1500 45 1080,000 24

Zalecenia montażowe STEICOmulti CAP

• Powierzchnia musi być nośna, sucha, wolna od kurzu oraz pozostałości tłuszczów czy silikonów

• Pasma membrany należy układać w taki sposób, aby strona z fabrycznym nadrukiem była widoczna dla wykonawcy

• STEICOmulti CAP należy przyklejać pełnopowierzchniowo do podłoża (drewno, tworzywa drzewne, mur, beton). Klejenie może odbywać się zarówno poziomo jak i pionowo

• Pas membrany należy przyciąć na odpowiednią długość, usunąć fragment filmu zabezpieczającego i przycisnąć STEICOmulti CAP dokładnie do początku elementu budowlanego

• Pasma membrany należy przyklejać stopniowo, odrywając film zabezpieczający i jednocześnie przyciskając równomiernie do podłoża

• Dzielony film ochronny ułatwia przyklejanie pasma membrany wzdłuż narożników – przyklejanie rozpoczyna się od usunięcia tylko jednego fragmentu filmu

• Szczelne połączenia membrany STEICOmulti CAP z innymi elementami budowlanymi oraz elementami przechodzącymi należy wykonać przy pomocy systemu uszczelniającego STEICOmulti

• Należy przestrzegać zaleceń i detali wykonawczych, a także obowiązujących norm i przepisów budowlanych

(Szczegółowe informacje znajdują się w folderze produktu)

Deklaracja właściwości użytkowych

Zalecenia systemowe

STEICOmulti tape F

Wysokiej jakości taśma klejąca na nośniku ze wzmocnionej folii
Przejdź do produktu

STEICOmulti tape black

Wysokiej jakości taśma klejąca na specjalnym nośniku
Przejdź do produktu

STEICOmulti connect

Trwale elastyczna masa klejąco -uszczelniająca
Przejdź do produktu

STEICOmulti nail

Systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ
Przejdź do produktu

Produkty powiązane

STEICOmulti UDB

Wysokoparoprzepuszczalna membrana wiatroizolacyjna
Przejdź do produktu

STEICOmulti cover 5

Membrana paroizolacyjna na deskowanie, szczelna na wodę opadową
Przejdź do produktu